Nieuwe UVV vrijwilligers

Inschrijving

Wie zich aanmeldt als vrijwilliger wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Vanwege wettelijke verplichting vragen we bij de inschrijving een identiteitsbewijs te tonen.

Proeftijd

Voor nieuwe vrijwilligers geldt een proeftijd van 4 maanden. Bij het kennismakingsgesprek ondertekent men een vrijwilligerscontract.

Verzekering

Tijdens het werk is iedereen WA verzekerd.

Reiskosten

Reiskosten worden vergoed voor een maximale woon-werkafstand van 15 km.

UVV Badge

UVV-ers zijn verplicht een UVV badge of speld te dragen.

Beschikbaarheid

In principe dient men een dagdeel per week beschikbaar te zijn.