Onze bestuursleden zijn:

Voorzitter

Mevr. J. Kloppenburg-Luinge
De Woudhorne 10
9101 DD Dokkum
Tel: 0519 294522
E-mail jokeluinge@gmail.com

Secretaris

Mevr. R. Kramer-de Vries
W. Martensstrjitte 45
9104 JL Damwoude
Tel: 0511 423462
E-mail renniekramer@hotmail.com

Penningmeester

Mevr. T. van Breeden-van der Veen
Kerkstraat 20
9105 LA Rinsumageest
Tel: 0511 421302
E-mail wybren-tine@tele2.nl

Coördinator vrijwilligers

Mevr. G. Smit-van der Werff
Altenastreek 40
9101 BA Dokkum
Tel: 0519 295029
E-mail ge.vd.werff@hetnet.nl

Ledenadministratie

Mevr. A. van der Veen-Dijkstra
Kobbe 33
9101 ZH Dokkum
Tel: 0519 296323
E-mail r.vanderveen07@knid.nl

ANBI status voor UVV Dokkum vanaf 1 januari 2017

Algemeen nut beogende instellingen

UVV Dokkum is door de belastingdienst aangemerkt als erkende ANBI instelling vanaf 1 januari 2017

Rechtspersoon:

De Unie Van Vrijwilligers afd. Dokkum is een zelfstandige stichting, bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder 41001589,

RSIN 8158.16.030.

Beleidsplan:

De Stichting werkt aan de hand van het beleidsplan 2017-2021, het beleidsplan is bijgevoegd, zie onder publicaties.

 

Beloningsbeleid:

De bestuursleden vervullen hun werkzaamheden op zgn. vrijwilligersbasis en krijgen geen beloning of vacatievergoeding voor deze werkzaamheden.

Ter lening van door deze functie gemaakte kosten ontvangen zij een onkostenvergoeding van € 100,-- per jaar.

Wilt u meer informatie over de ANBI, dan kunt u onderstaande website bezoeken.

website www.anbi.nl voor meer informatie omtrent de ANBI-status.

UVV Nederland

Landelijke vereniging

De Unie Van Vrijwilligers bestaat uit een landelijke vereniging met als leden de plaatselijke verenigingen en stichtingen. De UVV biedt vrijwillige hulp en steun aan hulpvragers in de sector zorg en welzijn, juist in die situatie waarin professionele hulp en steun niet of niet meer voorziet. De betrouwbaarheid en het menselijke contact zijn belangrijke elementen waar we trots op zijn. Als vrijwilliger ben je zinvol en maatschappelijk bezig.

Meer informatie kunt u vinden op de website: uvv.nl